Τοιχογραφίες

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ ΠΕΤΡΟΥ Κ ΠΑΥΛΟΥ ΙΤΕΑΣ Ι.Μ.ΦΩΚΙΔΟΣ