Πορτραίτα

Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ( Διαστ.70 Χ 40.σκόνες αγιογ. σε πανί, χείρ.Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ).        Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ( Διαστ.70 Χ 40.σκόνες αγιογ. σε πανί, χείρ.Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ). Πορτραίτο (Διαστ.70 Χ 40, παστέλ σε χαρτί,χείρ. Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ).        Πορτραίτο (Διαστ.70 Χ 40, παστέλ σε χαρτί,χείρ. Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ). Πορτραίτο (Διαστ.70 Χ 40, παστέλ σε χαρτί,χείρ. Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ).        Πορτραίτο (Διαστ.70 Χ 40, παστέλ σε χαρτί,χείρ. Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ). Φώτης Κόντογλου (Διαστ. 60 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).        Φώτης Κόντογλου (Διαστ. 60 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Πορτραίτο (Διαστ. 1.50 Χ50, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).        Πορτραίτο (Διαστ. 1.50 Χ50, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Μιχαήλ Άγγελος (Διαστ .50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).        Μιχαήλ Άγγελος (Διαστ .50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Μέγας Αλέξανδρος – Μετά τον Υδάσπη (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).        Μέγας Αλέξανδρος – Μετά τον Υδάσπη (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ο Δίκαιος Νώε (Αντίγραφο από Εμμανουήλ Πανσέληνο Πρωτάτο Αγ.Όρους, διαστ.60 Χ 40, σκόνες αγιογ.σε πανί, χείρ.Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ).        Ο Δίκαιος Νώε (Αντίγραφο από Εμμανουήλ Πανσέληνο Πρωτάτο Αγ.Όρους, διαστ.60 Χ 40, σκόνες αγιογ.σε πανί, χείρ.Αλιμπέρτη Αλέξανδρου ). Ελ Γκρέκο- Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).        Ελ Γκρέκο- Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Φρανθίσκο Γκόγια (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).        Φρανθίσκο Γκόγια (Διαστ. 50 Χ 30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης (Διαστ. 80Χ40, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).        Αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης (Διαστ. 80Χ40, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χειρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).