Φορητές Εικόνες

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Διαστ .15 Χ 20, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).     Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Διαστ .15 Χ 20, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Αγία Αικατερίνη ( Διαστ. 40 Χ 60, φόντο με χρυσή πέρλα – μπογιά, χείρ Άγγελου Αλιμπέρτη).     Αγία Αικατερίνη ( Διαστ. 40 Χ 60, φόντο με χρυσή πέρλα – μπογιά, χείρ Άγγελου Αλιμπέρτη). Αγία Αικατερίνη ( Διαστ .15 Χ 20, παλαιωμένη , φόντο με χρυσή πέρλα- μπογιά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).ΟΚ     Αγία Αικατερίνη ( Διαστ .15 Χ 20, παλαιωμένη , φόντο με χρυσή πέρλα- μπογιά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).ΟΚ Παναγία Η Γερόντισσα, ολόσωμη ( Διαστ. 1 Χ 40, φύλλο ασήμι και φύλλο χρυσού 24κ, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη.)     Παναγία Η Γερόντισσα, ολόσωμη ( Διαστ. 1 Χ 40, φύλλο ασήμι και φύλλο χρυσού 24κ, χειρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη.) Παναγία Ολόσωμη ( Διαστ.80 Χ 60, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χειρ Άγγελου Αλιμπέρτη).    Παναγία Ολόσωμη ( Διαστ.80 Χ 60, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χειρ Άγγελου Αλιμπέρτη). Η Άκρα Ταπείνωσις ( Διαστ 20 Χ 30, Χρυσό φωτοστέφανο 24κ, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Η Άκρα Ταπείνωσις ( Διαστ 20 Χ 30, Χρυσό φωτοστέφανο 24κ, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ο Δίκαιος Νώε, ολόσωμος ( Διαστ. 1 Χ 30, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).           Ο Δίκαιος Νώε, ολόσωμος ( Διαστ. 1 Χ 30, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Άγιος Αντώνιος ( Τεχνική Φρέσκο,διαστ. 40 Χ 60, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Άγιος Αντώνιος ( Τεχνική Φρέσκο,διαστ. 40 Χ 60, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Αγγ.Κυρίου ( Τεχνική Φρέσκο, διαστ. 10 Χ 20, χείρ Άγγελου Αλιμπέρτη).           Αγγ.Κυρίου ( Τεχνική Φρέσκο, διαστ. 10 Χ 20, χείρ Άγγελου Αλιμπέρτη). Παναγία η Αριστεροκρατούσα ( Διατ 15 Χ 25, χρυσό φωτοστέφαν 24κ, χείρ Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).           Παναγία η Αριστεροκρατούσα ( Διατ 15 Χ 25, χρυσό φωτοστέφαν 24κ, χείρ Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Προφήτης Ηλίας ( Χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ.Άγγελου Αλιμπέρτη).           Προφήτης Ηλίας ( Χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ.Άγγελου Αλιμπέρτη). Η Προδοσία ( Λεπτομέρεια, διαστ. 80 Χ 40, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Η Προδοσία ( Λεπτομέρεια, διαστ. 80 Χ 40, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Παναγία και Ιησούς Χριστός Ολόσωμοι ( Διαστ .1 Χ 40, χρυσό φωτοστέφανο 24κ, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Παναγία και Ιησούς Χριστός Ολόσωμοι ( Διαστ .1 Χ 40, χρυσό φωτοστέφανο 24κ, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Παναγία η Βρεφοκρατούσα (Διαστ.50 Χ 30, χρυσό φόντο 24κ ,σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).    Παναγία η Βρεφοκρατούσα (Διαστ.50 Χ 30, χρυσό φόντο 24κ ,σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Άγιος Αντώνιος ( Διαστ. 15 Χ 25, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη ) .           Άγιος Αντώνιος ( Διαστ. 15 Χ 25, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη ) . Ιησούς Χριστός, Μπούστο ( Διαστ. 80 Χ 60, χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Ιησούς Χριστός, Μπούστο ( Διαστ. 80 Χ 60, χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ιησούς Χριστός ( Διαστ. 60 Χ 40, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Ιησούς Χριστός ( Διαστ. 60 Χ 40, σκόνες αγιογρ. με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ιησούς Χριστός, Ολόσωμος ( Διαστ.80 Χ 60,χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Ιησούς Χριστός, Ολόσωμος ( Διαστ.80 Χ 60,χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογρ. με κόλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Άρχ. Μιχαήλ ( Διαστ 15 Χ 20, παλαιωμένη, σκόνες αγιογρ με κόλλα, χείρ. Άγγελου Άλιμπέρτη).           Άρχ. Μιχαήλ ( Διαστ 15 Χ 20, παλαιωμένη, σκόνες αγιογρ με κόλλα, χείρ. Άγγελου Άλιμπέρτη). Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Διαστ.80 Χ 60, με χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογραφίας με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).           Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Διαστ.80 Χ 60, με χρυσό φόντο 24κ, σκόνες αγιογραφίας με κόλλα, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).