Τοιχογραφία
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗ ( Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ )