Εκθεσιακά έργα

Ου Καταισχύνω Όπλα τα Ιερά (Αλληγορικό και πρωτότυπο έργο,ακρυλικα και σκόνες αγιογρ.σε καμβά, διαστ 2.50 Χ 2,χειρ .Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).   Ου Καταισχύνω Όπλα τα Ιερά (Αλληγορικό και πρωτότυπο έργο,ακρυλικα και σκόνες αγιογρ.σε καμβά, διαστ 2.50 Χ 2,χειρ .Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Η Έξοδος του Μεσολογγίου (Σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, 3 Χ 2.50,χειρ Άγγελου Αλιμπέρτη).   Η Έξοδος του Μεσολογγίου (Σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, 3 Χ 2.50,χειρ Άγγελου Αλιμπέρτη). Ο Γέρος του Μοριά (Πρωτότυπο έργο, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, διαστ.1 χ 60, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).         Ο Γέρος του Μοριά (Πρωτότυπο έργο, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, διαστ.1 χ 60, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ο Γέρος του Μοριά – λεπτομέρεια.         Ο Γέρος του Μοριά – λεπτομέρεια. Ιωάννινα ( Διαστ 60 Χ40, λάδι σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).       Ιωάννινα ( Διαστ 60 Χ40, λάδι σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Από Ξηράς Αναδυόμενη εκ των κυμάτων (Λάδι σε καμβά, διαστ. 1.40 Χ 1, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).           Από Ξηράς Αναδυόμενη εκ των κυμάτων (Λάδι σε καμβά, διαστ. 1.40 Χ 1, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Και ιδού Ίππος Λευκός και ο Καθήμενος …..Βασιλεύς της Δόξης ( Αποκ. Ιωάννη ‘ΙΘ-14-19’. Πρωτότυπο Έργο,διαστ. 2.50 Χ 2,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).         Και ιδού Ίππος Λευκός και ο Καθήμενος …..Βασιλεύς της Δόξης ( Αποκ. Ιωάννη ‘ΙΘ-14-19’. Πρωτότυπο Έργο,διαστ. 2.50 Χ 2,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Η Πτώση του Εωσφόρου (Αποκ. Ιωάννη ,πρωτότυπο έργο, διαστ 2.50 Χ 1.30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).         Η Πτώση του Εωσφόρου (Αποκ. Ιωάννη ,πρωτότυπο έργο, διαστ 2.50 Χ 1.30, σκόνες αγιογρ. και ακρυλικά σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Η Όρασις του Προφήτη Ισαΐα ( Πρωτότυπο έργο, διαστ 1 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).         Η Όρασις του Προφήτη Ισαΐα ( Πρωτότυπο έργο, διαστ 1 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη). Η Απόκρυσις του Κων/νου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ (Πρωτότυπο έργο, διαστ. 1 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).          Η Απόκρυσις του Κων/νου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ (Πρωτότυπο έργο, διαστ. 1 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Ο Χριστός κουβαλάει το Σταυρό.( Αντίγραφο από έργο του Ελ Γκρέκο – Αντίγραφο.Διαστ.40 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη).         Ο Χριστός κουβαλάει το Σταυρό.( Αντίγραφο από έργο του Ελ Γκρέκο – Αντίγραφο.Διαστ.40 Χ 60,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Άγγελου Αλιμπέρτη). Βασιλειάδα ( Πρωτότυπο έργο – 1ο βραβείο στο διαγωνισμό της Ι.Μ.Φθιώτιδος με θέμα «την σωστή απεικόνηση του Μεγάλου Βασιλείου».Διαστ.1.50 Χ 1,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ.΄Αγγελου Αλιμπερτη).         Βασιλειάδα ( Πρωτότυπο έργο – 1ο βραβείο στο διαγωνισμό της Ι.Μ.Φθιώτιδος με θέμα «την σωστή απεικόνηση του Μεγάλου Βασιλείου».Διαστ.1.50 Χ 1,σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ.΄Αγγελου Αλιμπερτη). Αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον ( Ψαλμός Δαυίδ. Πρωτότυπο έργο - Δωρεά στην Ι. Μ. Φθιώτιδος. Διαστ.3 Χ 2.50, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ.Άγγελου Αλιμπέρτη).         Αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον ( Ψαλμός Δαυίδ. Πρωτότυπο έργο - Δωρεά στην Ι. Μ. Φθιώτιδος. Διαστ.3 Χ 2.50, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ.Άγγελου Αλιμπέρτη). Το μαρτύριο του Αγίου Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών.( Αντίγραφο από Μονή Φιλανθρωπινών, νήσου Ιωαννίνων. Διαστ.1.20 Χ 80, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).         Το μαρτύριο του Αγίου Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών.( Αντίγραφο από Μονή Φιλανθρωπινών, νήσου Ιωαννίνων. Διαστ.1.20 Χ 80, σκόνες αγιογρ. σε καμβά, χείρ. Αλέξανδρου Αλιμπέρτη).